gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
http://sultankadin.com/images/slides/1.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/2.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/3.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/4.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/5.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/6.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/7.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/8.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/9.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/10.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/11.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/12.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/13.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/14.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/15.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/16.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/17.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/19.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/20.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/22.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/23.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/24.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/25.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/26.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/27.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/28.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/29.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/30.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/31.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/32.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/33.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/34.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/35.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/36.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/37.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/38.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/39.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/41.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/42.jpghttp://sultankadin.com/images/slides/43.jpg

"Kız Çocuklarının Eğitimi"

"Kız Çocuklarının Eğitimi"

Selime AYDOĞAN

            Kız çocukların eğitimi, eğitim hakkından yoksun kalan çocuklar arasında kız çocuklar üzerine odaklanılarak tüm çocuklar için kaliteli eğitime erişimi temin etmek anlamına gelmektedir. Bu ise, kız çocuklar için yalnızca eğitim fırsatlarının artırılmasını değil, aynı zamanda kız çocuklarını okula devam etmekten ve okulda başarı göstermekten alıkoyan tüm engellerin sistematik biçimde ortadan kaldırılmasını gerektirir. Bu ayrıca, tüm çocukların eğitiminde ulaşabilecekleri en üst düzeye kadar ulaşabilmeleri için fırsat eşitliğine sahip olabilmeleri, kız ve erkek çocuklara karşı cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın da ortadan kaldırılmasını ifade eder.

 

             Türkiye’de kız çocukların düşük okullulaşma oranları, okur-yazar olmayan kadınların bebek ve anne ölüm oranlarının yüksekliği gibi temel göstergelerden de görülebileceği gibi, bu durum hem çocuğun gelişimi ve eğitimi hem de toplumun geleceği üzerinde olumsuz etki yaratabilir.  Araştırmalar kadınların eğitiminin insan gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Eğitim almış bir kadın, kendi sağlığı ile çocuklarının beslenme, hijyen (temizlik), hastalıklardan korunma, aşı, eğitim konularında daha bilinçli ve duyarlı davranarak hem kendisinin hem de çocuklarının hayatta kalma şanslarını artırmaktır. Böylece bebek/çocuk ve anne ölüm oranları düşmektir. Ayrıca eğitim almış bir kadın istediği zaman, bakabileceği kadar çocuk doğurma eğilimindedir. Bunlara ek olarak, kadının eğitimli olması, aile içi ilişkilerde daha çok söz sahibi olmasını sağlayacak ve diğer alanlarda da cinsiyetler arası eşitsizliğin azalmasına yol açacaktır.

 

            Herşeyden önce eğitim alma en temel insan haklarından biridir.

 

            Bazı aileler taassupları yüzünden bazıları da sefaletleri yüzünden çocuklarını okula göndermiyorlar. Taassuplar yüzünden kız çocukları karanlığa mahkum ediliyor, beyinleri ölüme terk ediliyor.

 

            Kız çocukların eğitimini sağlamanın somut bir yolu, kız çocukların eğitiminin önemi konusunda toplumu bilinçlendirmek ve anne babaları kız çocuklarını okula göndermeye ikna etmektir.

 

            Haydi Kızlar Okula!  Kız Çocuklarının Okullulaşmasına Destek Kampanyası Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-UNICEF 2001-2005 Ana Uygulama Planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF arasında imzalanmıştır.

 

2003
(10 ilde)

2004
(33 ilde)

2005
(53 ilde)

2006
(Tüm Türkiye Geneli)

Genel Toplam

Tespit edilen ancak okullulaştırılamayan kız öğrenci çocuk sayısı

40.000

73.200

62.251

47.349

222.800

50.647

       

          Tüm kampanya çalışmaları süresince Türkiye genelinde 273.447 kız çocuğunun okullulaşmadığı tespit edilmiş, illerde yapılan çalışmalar sonucunda bunların %81’i ( 222.800 kız çocuğu) okullulaştırılmıştır. Ancak tespit edilen 50.647 (%19luk kısım) kız çocuğunun eğitim sistemine kazandırılma çabaları sürdürülmektedir.

 

          Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF 2003 yılında, ekonomik sıkıntılar, çocuk yaşta evlilik, köylerde 6, 7 ve 8. sınıfların okutulamaması, erkek çocuğa tanınan öncelik gibi nedenlerle okula gidemeyen kız çocukları için harekete geçti. İlk durak kız çocuklarının okullaşma oranın en düşük olduğu Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van oldu. İllerdeki valiler, milli eğitim müdürleri, öğretmenler kapı kapı dolaşarak kızlarını okula göndermeyen aileleri ikna etmeye çalıştı.

 

           İlk yılda 40 bin kız
 

           Rakamlar kız çocukları için umut verici olsa da Milli wEğitim Bakanlığı'nın verilerine göre hâlâ ilköğretime kazandırılması gereken 566 bin 789 kız var. Türkiye'de ilköğretim çağındaki 1.4 milyon çocuk okula gidemiyor.

 

           Biz SULTAN KADINLAR AKADEMİSİ DERNEĞİ olarak toplumsal katılımda cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için ‘Haydi Kızlar Okula Kampanyası’na destek oluyoruz.Ayrıca kız çocuklarının kaliteli bir eğitim alması amacıyla biz de bir takım projeler üretmekteyiz.

 

           Bir kızın eğitimi bir ailenin eğitimidir. Eğitimli kız çocuklar eğitimli anneler demektir, bu da toplumsal sağlık, üretim ve refahın artışıdır. Türkiye’nin tarihsel misyonu başarılı adımlar atmasını gerektiriyor.Türkiye’nin hedefi bir dünya devleti olmak bölgesel güç olmak olmalıdır.Bu da ancak eğitimle olacaktır.

 

           Kaynak:www.meb.gov.tr

Selime AYDOĞAN